FANDOM


D3 logo

Uczeń Haedriga – postać, występująca w Diablo III. Nie jest postacią głównego wątku fabularnego aktu I. Swoim wyglądem przypomina innych rzemieślników z Nowego Tristram.

Przed akcją Diablo III

Urodził się w Nowym Tristram kilkanaście lat po pokonaniu Baala i upadku góry Arreat. Uczeń Headriga nieznany z imienia i nazwiska uczył się od swego mistrza, fachu kowalskiego. Podczas oblężenia Nowego Tristram, czeladnik tajemniczo zniknął.[1]

Diablo III

Haedrig Eamon zleca Nefalemowi odnalezienia jego czeladnika. Ciało ucznia spoczywa obok ogniska na w Kotlinie Lamentów. Po przeszukaniu zwłok, wokół pojawia się grupa ożywieńców. Następnie Nefalem zanosi wieść Haedrigowi o śmierci jego ucznia.[2]

Pojawienia

Notki i przypisy

  1. Diablo III, Uczeń Haedriga
  2. Diablo III, Akt I