FANDOM


Runy to magiczne symbole, wyrzeźbione w kamieniu. Każda runa, osadzona w gnieździe przedmiotu, nadaje mu pewne magiczne właściwości.

Niektóre runy występują rzadziej od innych. Im rzadsza runa, tym większa jest jej moc.

Runy można też układać w słowa runiczne, wielokrotnie zwiększając moc przedmiotu.

Lista run

Poniżej znajduje się pełna lista run, w kolejności od najbardziej pospolitej do najrzadszej: