Diablo Wiki
Advertisement

Runy to magiczne symbole, wyrzeźbione w kamieniu. Każda runa, osadzona w gnieździe przedmiotu, nadaje mu pewne magiczne właściwości.

Niektóre runy występują rzadziej od innych. Im rzadsza runa, tym większa jest jej moc.

Runy można też układać w słowa runiczne, wielokrotnie zwiększając moc przedmiotu.

Lista run[]

Poniżej znajduje się pełna lista run, w kolejności od najbardziej pospolitej do najrzadszej:

 • El
 • Eld
 • Tir
 • Nef
 • Eth
 • Ith
 • Tal
 • Ral
 • Ort
 • Thul
 • Amn
 • Sol
 • Sheal
 • Dol
 • Hel
 • Io
 • Lum
 • Ko
 • Fal
 • Lem
 • Pul
 • Um
 • Mal
 • Ist
 • Gul
 • Vex
 • Ohm
 • Lo
 • Sur
 • Ber
 • Jah
 • Cham
 • Zod
Advertisement