Diablo Wiki
Advertisement

Opis[]

Diablo Hellfire - Osnowa

W starożytnych czasach Horadrimowie zbudowali wiele magicznych bram i choć tajemnica ich budowy została dawno zapomniana, na przestrzeni wieków rozwinęło się wiele zastosowań i manipulacji tymi portalami. Podobne do zaklęcia Portalu Miejskiego jest zaklęcie Osnowy, choć znacznie mniej wszechstronne jako środek punktowej teleportacji pomiędzy dwoma określonymi miejscami docelowymi. Zamiast tego, Osnowa wysyła rzucającego czar w podróż w jedną stronę do najbliższego wyjścia z danego miejsca. Kiedy tylko ten wyjdzie z portalu, przejście natychmiast zostaje zamknięte, co zmusza podróżnika do dalszej wędrówki jedynie konwencjonalnymi środkami.

Zaklęcie to, choć ograniczone w swym działaniu, może jednak okazać się niezwykle przydatne w znalezieniu wyjścia, gdy podróżnik zabłądzi lub znajdzie się w krytycznym momencie zagrożenia życia. Niestety, siły stojące za tym zaklęciem nie rozróżniają typów wyjść, co może prowadzić do sytuacji, że rzucający znajdzie się w miejscu jeszcze nie zbadanym, a to z kolei prawie zawsze prowadzi do jeszcze większych niebezpieczeństw.

Źródła[]

Diablo Hellfire (Podręcznik)

Advertisement