FANDOM


Kamień Świata – część świata Sanktuarium, został stworzony przez Inariusa. Został on stworzony zaraz po spłodzeniu Nefalemów , aby z pokolenia na pokolenie zmniejszać ich moc oraz wnikać w ich pamięć , żeby wspomnienia o swoich przodkach przemijały. Niestety podczas uwolnienia Diablo , Mefista oraz Baala , został on splugawiony przez ostatniego z braci i zniszczony przez Archanioła Tyraela w celu uratowania żyjących w Sanktuarium ludzi. Po wielkim wybuchu powstał tzw. Krater Arreat, gdzie osiedlił się później Azmodan.