Diablo Magyarország
Advertisement

Legtöbben úgy hiszik, hogy az umbaru nép félelmetes witch doctorjai csupán legendák, de egyet saját szemeimmel láttam harc közben. Még utána is csak nehezen hittem el, mit is láttam valójában. Ellenfelét hihetetlen pontossággal küldte a másvilágra, annak elméjét és testét különféle elixírekkel, és porokkal támadta, melyek tüzet okádtak, felrobbantak, vagy mérgező gázokat eregettek. Ha még ezek a támadások se lettek volna elegendőek, akkor a witch doctor végső esetre még idézhetett volna élőhalott lényeket a másvilágról, melyek leszaggatták volna ellenfeléről a húst.


Akkor akadtam rá erre a ritka jelenségre, mikor mélyen bemerészkedtem a Torajan dzsungel sűrű erdeibe, melyek a nagy keleti kontinens déli csücskét borítják, egy hatalmas területre, amit úgy ismernek, Teganze, azzal a céllal, hogy az ott élő őshonos törzseket felkutatom. Ez a terület rendkívül félreeső, így idegen szemek elől eddig elzárva maradt. Szerencsés voltam, hogy összebarátkoztam a witch doctorral, és rajta keresztül törzsével, a Tribes of the Five Hills-el.


Az Alsó-Teganze vidékén élő umbaro nép kultúrája elbűvölő és magával ragadó azok számára, akik a civilizáció vívmányait éltetik. Példának okáért, a Tribe of the Five Hills rendszeresen népi háborúkat vív két másik törzzsel, a Tribe of the Seven Stones-al, és a Tribe of the Clouded Valley-vel, azonban a háborúknak nem a hódítás a célja, hanem rituális okokra vezethető vissza. Különböző meséket hallottam arról, hogy a háború győztesei a másik törzs tagjaiból töltik fel az emberáldozatoknak szánt nyersanyagkészletet, ez civilizációjuk szerves része, és amikor félénken kérdeztem vendéglátóimat erről a témáról, be kell vallanom nevetésük hallatán halálfélelem fogott el. Mindamellett botladozó próbálkozásiam ellenére, melyek a kapcsolatfelvételre irányultak, nem sikerült olyan bonyolultabb témákba belemerülni, hogy társadalmukban mi számít hősiesnek és tiszteletre méltónak, csupán annyit sikerült kiderítenem, hogy azokat viszik a háborúba, akik nem érdemesek arra, hogy emberáldozatok legyenek. Az információ megnyugvással töltött el.


A vendéglátóimmal folytatott további beszélgetések során, úgy határozták meg magukat, mint Mbwiru Eikura hívői, ami szerény fordításban annyit tesz, hogy The Unformed Land (a fordítás nem pontos, mivel a fogalom teljesen idegen a mi kultúránk és nyelvünk számára). Hitük szerint a valódi, szent világ, azon a világon túl található, amit mi érzékelünk. Az alapvető fontosságú nyilvános szertartások az emberáldozatra épülnek, mely során az istenektől (akik The Unformed Land-on laknak) származó életenergia átfolyik ebbe a kisebb fizikai létsíkra.


A witch doctorok mikor végleg ráhangolódtak erre az Unformed Land-re, képesek lesznek elméjüket továbbképezve érzekelni a másik dimenziót különböző rituálék segítségével, melyekhez, a dzsungelben található különféle gyökereket, és gyógynövényeket használnak. Ezt az állapotot, mikor kapcsolatba lépnek a másik világgal Ghost Trance-nek nevezik.


Vallásuk elsődlegesen az életenergiára és az Unformed Landra épül, emellett azonban fontos szerepet játszik az önfeláldozás és az egyéni érdekek háttérbe szorítása a törzs céljainak érdekében. Ez a felfogás, mely távol áll kultúránktól, annyira nagy hatással volt rám, hogy legszívesebben mélyebben belemerültem volna a témába.


Sajnos azonban az épp aktuális törzsek közti háború következtében kialakult társadalmi felfordulás közepén találtam magam (mivel a saját bőrön érezhettem a tébolyultságot), a levegőben izzó feszültség indokolta gyors távozásomat, mielőtt még további kérdéseket tehettem volna fel vendéglátóimnak.

Advertisement